eJanus News

the Story

Functionality

Environment


Links to -

eJanus products
Applayit
Applayit Forum
ColdFusionAid

Legg peker over bildene for å forstørre
Move pointer on images to enlarge

[TOP]
... eJanus News
... eJanus News
2003-02-28

Etter en periode med systemmessige avklaringer og mye frem og tilbake, ser det ut til at maskineriet ruller fremover. Som dere har merket; Comitato er kommet i nytt design. Vi har så langt som mulig omgjort javascripts til CF_tags for å oppnå bedre responstider.
Vi har nå fokusert på to ting - anvendelse av eJanus i daglig arbeid samt mer bruk av stylesheets. Det vil bare være i unntakstilfelle at javascripts benyttes.

Sidene bygger også på ny teknikk - IFRAME. Hovedsidene (totalt 5, adresserer hver sin IFRAME hovedside. Fra IFRAME-sidene kan man adressere nesten alt uavhengig av hovedsidene. På denne måten oppnås en optimal fleksibilitet.

I tiden fremover vil det bli lagt ut egenutviklede scripts og tags med eksempler, for salg. Vi tror at vi kan tilby noe for en hver smak til utviklere av egne web-sider.

Etter å ha avdekket noen mangler ved eJanus, har tiden gått med til å definere angrepsvinkel på problemet. La oss tenke oss at man har en 100x100 matrise hvor vilkårlige celler i en tilfeldig kolonne slås sammen. Målet er at eJanus redefinerer tabellen i henhold HTML-syntax og presenterer resultatet i løpet av et sekund. Litt av en utfordring. Ingen har klart det så langt !!

Hvor er eJanus ? Hovedelementene i alle web-sidene er utviklet med eJanus. Enkelt å sette sammen, enkelt å endre. De eneste grafiske bildene er logoer og feltene som omgir venstre meny - i enkelte tilfelle tekst. Resten er ren kode. Enklere og raskere får man det ikke.
Vi er ikke fanatiske motstandere av grafikk, men erfaring har lært oss å minimalisere. På de andre sidene finner dere eksempler både på grafikk og java-applets. Men det skal brukes med varsomhet.

Resultatet er raskere aksess og mindre venting for besøkende. Ha som en tommelfinger-regel; bruker web-siden mer enn 6 sekunder for å vises, mister man interessen. Vårt mål er å presentere !!


Kia Ora