Scott Cup News

Terminliste 2004

Rittreglement m.m.

Påmelding

Program 2004

Links


[TOP]Din dataleverandør

... Scott Cup News
... Scott Cup News

2004-04-05

Sesongen står for tur og program med startavgifter kan lastes ned fra menyen på høyre side.

Nytt av i år er at Scott Cup vil ta i bruk elektronisk start og tidtaking. Dette medfører en tung kostnad for hele arrangementet, og vi har derfor valgt å dekke de største kostnadene selv. Men vi tror at ved å tilby en kvalitetsheving av rittene, kan noe av kostnadene dekkes gjennom en beskjeden heving av rittavgiftene. Til eksempel kan nevnes at den elektroniske brikken deltagerne får utlevert før start, koster 350 kroner.

Før start vil hver deltager få utlevert en brikke som festes på sykkelen - vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette. For de av dere som innbetaler startavgift for alle ritt, beholder brikken etter hvert ritt. Deltagere som sykler enkeltritt, skal innlevere brikken etter målgang. Alle skal innlevere brikken ved avsluttet sesong.
Vi må derfor be om at klubbenes lagledere, foreldre og deltagerne selv tar ansvar og sørger for at brikkene blir innlevert ved ev. hver rittavslutning.

Vi kommer tilbake med mer utfyllende informasjon om det nye startsystemet.
God påske og god trening.


2004-02-16

Det er vel litt sent å ønske godt nytt år, men allikevel - velkommen til en ny sesong og nye utfordringer. Sesongen står for dør. Fremdeles preges terrenget av vinter med begrenset utendørstrening, enn så lenge.
Nytt fra Scott Cup denne sesongen - Vi tar i bruk elektronisk startsystem med automatisk registrering ved målgang. Dette vil forhåpentlig forenkle kontrollarbeidet i etterkant, samt at resultater og plasseringer blir mest mulig korrekt. Det er å merke seg at de første rittene blir testritt med det nye systemet. Vi forbereder oss både med manuell og elektronisk tidtaking i tilfelle .... Det blir spennende å se hvordan dere tar imot systemet. På de etterfølgende sider finner dere også årets program og terminliste.

Påmelding kan skje forløpende, men det tas forbeold om påmeldingsavgifter inntil videre. Regn med en liten økning for at vi kan yte alle en bedre service og rittarrangement. Vi vil komme tilbake med korrekte startavgifter primo Mars.

Programmet kan kopieres til egen PC ved å trykke høyre musetast. Velg "Lagre mål som ...". Merk hvor dokumentet blir lagret. Dokumentet kan bare leses med Acrobat Reader